Programmas nosaukums: Maģistra studiju programma „Informācijas sistēmu vadība”

Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu maģistrs informācijas sistēmu vadībā

Akreditācija: līdz 2019. gada beigām Studija virziena akreditācijas lapa Nr. 170. )

Studiju valodas: latviešu, krievu, angļu.

Iespējamās apmācības formas un studiju ilgums:

 • pilna laika studijas: 2 studiju gadi (4 semestri)
 • nepilna laika studijas: 2,5 studiju gadi (5 semestri)
 • moduļu apmācības forma
 • tālmācība: 2,5 studiju gadi (5 semestri)

Uzņemšanas prasības: Augstākā izglītība. Inženierzinātņu bakalaura grāds, vai dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vai matemātikā, vai sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē vai ekonomikā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātnēs, informācijas sistēmās, elektronikā, loģistika, uzņēmējdarbībā vai ekonomikā.

Studiju apjoms: 80 kredītpunkti

Fakultāte: Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultāte

Programmas direktors p.i.: Docents Mihails Savrasovs, Dr.sc.ing.

Studiju programmas struktūrā ietilpst Informācijas sistēmu vadība

Priekšmeti – Bloks A

Kods Studiju kursi Kp

 • 05 M 004 Zinātnisko pētījumu metodoloģija 2
 • M-04-066 Informācijas sistēmas un tehnoloģijas 4
 • M-04-074 Uzņēmuma intelektuālie resursi (BI) 4
 • M-04-075 Intelektuālā datu apstrāde 4
 • M-04-068 Informācijas tehnoloģiju projektu vadība 4
 • M-04-106 Intelektuālās sistēmas - 1 4
 • M-04-Zs Zinātniskais seminārs 2
 • 05 M 350 Biznesa procesu modelēšana un vadība 4
 • 05 M 355 Finanšu vadība 4
 • M-04-207 Likumdošana informācijas tehnoloģiju jomā 2
 • M-04 m21 Maģistra darbs 20
 • M-04-21g Atestācijas eksāmens

Priekšmeti – Bloks B

Kods Studiju kursi Kp

 • M 03 111 Sistēmu teorija un sistēmu analīze 4
 • 05 M 602 Akadēmiskā angļu valoda 2
 • M-04-245 Programmatūras un informācijas sistēmu kvalitātes modeļi 4
 • M-04-077 Pētnieciskā prakse 4
 • M-04-080 Kursa projekts (IT projektu vadība) 2
 • M-04-208 Korporatīvās informācijas sistēmas 4

Priekšmeti – Bloks C

Kods Studiju kursi Kp

 • 05 M 001 Pedagoģija un psiholoģija 2
 • 05 C 000 Brīvās izvēles priekšmets 4

TSI ir tiesīgs veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Programa mokoma:
Anglų

Peržiūrėti 1 daugiau kursų Transport and Telecommunication Institute »

Šis kursas yra Internetinės, Campus based
Start Date
Rgs. 2019
Duration
4 - 5 semestrus
Ištęstinės
Dieninės
Price
3,200 EUR
Pagal vietas
Pagal datą
Start Date
Rgs. 2019
Galutinis paraiškų davimo terminas

Rgs. 2019

Location
Galutinis paraiškų davimo terminas
End Date