MSc studijos

Tiksliųjų mokslų magistro laipsnis (angl. Master of Science, trump. - MSc) studentams sėkmingai pabaigus su tiksliaisiais mokslais ar technologijomis glaudžiai susijusias studijas yra suteikiamas daugybės pasaulio universitetų.

Šios studijos - tai itin gera investicija į žmogaus akademinę ir profesinę karjerą bei asmeninį tobulėjimą. Tiksliųjų mokslų magistrantai tobulina ir asmeniniam gyvenimui reikalingus įgūdžius bei įgyja reikiamas kvalifikacijas norint tęsti studijas ir stoti į doktorantūros programą. Į MSc studijų programas paprastai yra įtraukiamos tokios disciplinos kaip gyvosios gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, matematika, fizika, o kartais taip pat ir verslas. MSc studijų pabaigoje studentai paprastai turi atlikti mokslinį tyrimą bei sėkmingai jį apsiginti.

Neleiskite, kad didelė MSc studijų programų bei jų specializacijų įvairovė jus atbaidytų nuo tinkamos programos paieškos! Savo paieškas pradėkite peržvelgdami žemiau pateiktą populiariausių magistro studijų sąrašą.

Naujai pridėtos MSc programos

University of Passau

M.Sc. Kompiuterinė Matematika

Balandis 25, 2018
Be to, kad mokslas yra pats savaime, matematika atlieka esminį vaidmenį kiekybinėse srityse beveik visų kitų akademinių disciplinų, ypač gamtos mokslų, inžinerijos, verslo administravimo, ekonomikos, medicinos ir psichologijos srityse. Matematiniai rezultatai skverbiasi beveik visais gyvenimo aspektais ir yra būtina sąlyga daugeliui šiuolaikinių technologijų.… [+] Kadangi mūsų IT sistemos tampa vis galingesnės, mes galime matematiškai valdyti milžinišką duomenų kiekį ir išspręsti vis sudėtingesnes problemas. [-]

University of Algarve

Chemijos Inovacijų Ir Reguliavimo Magistras

Balandis 23, 2018
Erasmus Mundus magistro kursas cheminių inovacijų ir reglamentavimo srityje yra magistro laipsnis specialistams, susijusiems su cheminių medžiagų sauga ir reguliavimu. Šis laipsnis suteikia specialistams visas įmanomas priemones ir žinias, reikalingas mokslo, reguliavimo ir ekonominiu požiūriu, kad būtų galima tinkamai valdyti cheminių medžiagų kel… [+]iamą riziką ir laikytis cheminių teisės aktų visame pasaulyje. [-]

Dongbei University of Finance & Economics

Turizmo Vadybos Magistratūra

Balandis 20, 2018
Pasaulinis valdymo institutas

Universitetai Lietuvos Respublika

Pakeisti vietovę

Kas yra tiksliųjų mokslų magistras?

Tiksliųjų mokslų magistro laipsnį (MSc) paprastai įgyja studentai sėkmingai pabaigę medicinos, inžinerijos, matematikos ar fizikos specialybes. Daugybė pasaulio universitetų siūlo įvairiausias MSc studijų programas, į kurias yra įtraukiami įvairūs kursai ir tiriamieji darbai. Tiksliųjų mokslų magistras yra priešingas MA laipsniui, kitaip - humanitarinių mokslų magistrui. Pastarosios mokslų šakos studentai studijuoja socialinius mokslus, istoriją, geografiją, komunikacijas, filosofiją ir kitus humanitarinius mokslus. MSc studentai įgyja taip darbo rinkoje vertinamų tiksliųjų mokslų, techninių bei profesinių kompetencijų.

Kokie yra tiksliųjų mokslų studijų privalumai?

MSc programos suteikia daugybę privalumų akademinėje, profesinėje ir netgi asmeninio tobulėjimo srityse. Rengiant savarankišką mokslinį tyrimą studentai lavina savo techninio darbo kompetencijas, o taip pat įgauna ir profesinio bendravimo patirties. Tai jiems padeda įgyti reikiamų kompetencijų bei, be abejo, pasitikėjimo savo jėgomis. Tiksliųjų mokslų studijų kursai studentams suteikia reikiamas kvalifikacijas darbui tam tikroje srityje. Sėkmingai šias studijas pabaigę studentai taip pat gali rinktis tęsti karjerą akademinėje srityje ir stoti į doktorantūros studijas. Tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus darbdaviai vertina tiksliųjų mokslų magistro suteikiamą konkurencinį pranašumą, taigi šios studijos gerokai padidina studento galimybes gauti norimą darbą.

Ką studijuoja tiksliųjų mokslų magistro studentai?

Tikslieji mokslai paprastai yra skirstomi į kelias grupes: biologijos ir gyvosios gamtos mokslus, inžinerijos ir technologijų mokslus bei kartais ir verslo, ekonomikos ir administracijos mokslus. MSc studentai, pavyzdžiui, gali rinktis maisto technologijos, farmacijos, biotechnologijos ar molekulinės biologijos magistro studijas. Į inžinerijos magistro programas yra įtraukiamos tokios specialybės kaip civilinė inžinerija, kompiuterijos mokslai, aviacija ar industrinis dizainas. Gyvosios gamtos magistrantai taip pat gali specializuotis ir astronomijos, chemijos, matematikos ar fizikos srityse. Su verslu susijusių tiksliųjų mokslų magistro studentai paprastai studijuoja tokias specialybes kaip tarptautinė vadyba, pasaulinė logistika, rinkodara ir lokalaus verslo vadyba.

Kokias karjeros galimybes atveria tiksliųjų mokslų magistras?

Visų sektorių organizacijos vertina tiksliųjų mokslų magistrantų įgytą konkurencinį pranašumą. Nesvarbu, ar magistro laipsnis yra įgyjamas iš karto po bakalauro studijų ar kiek vėliau - jau įgijus profesinės patirties, šios studijos ieškančiam darbo suteikia daug privalumų. Tyrimai rodo, kad magistro laipsnį turintys žmonės dažniau užima aukštas pareigas įvairiose kompanijose. Tiksliųjų mokslų studijų programos studentus paruošia spręsti įvairiausias technines bei metodines problemas, su kuriomis jie dažnai susiduria pradėję darbą tam tikroje srityje.

Kiek kainuoja tiksliųjų mokslų magistro studijos?

Tiksliųjų mokslų studijų kainos gali labai stipriai skirtis. Tai priklauso nuo studijoms pasirinktos šalies, miesto, aukštojo mokslo įstaigos bei konkrečios studijų programos. Kai kurie universitetai studentams siūlo įvairiausių tipų stipendijas, kurios padengia studijų, o kartais ir pragyvenimo kainas. Tam tikro tipo stipendijos gali būti suteikiamos atsižvelgiant į studento akademinius nuopelnus ar finansinę situaciją. Tad dėl konkrečių studijų kainų ir stipendijų patariama susisiekti su pasirinkto universiteto priėmimo skyriumi. Tiksliųjų mokslų bei technologijų fakultetų administracijos darbuotojai taip pat gali suteikti informacijos apie studijų kainas, kitas išlaidas bei galimas stipendijas.

Kodėl rinktis tiksliųjų mokslų internetines magistro studijas?

Internetinės tiksliųjų mokslų magistro studijos studentams suteikia galimybę įgyti norimą išsilavinimą jų individualiai pasirinktu tempu. Būtent internetinės studijos yra vienas iš akademiniame pasaulyje labai sparčiai populiarėjančių būdų įgyti magistro diplomą. Šio tipo studijas siūlantys universitetai naudojasi įdiegtomis e-mokymo technologijomis, kurios į studijų programą įtraukia kiekvieną studentą ir siūlo tokius pačius privalumus kaip ir tradicinės studijų programos. E-mokymosi technologijos studentams leidžia naudotis diskusijų grupėmis, įvairiomis aplikacijomis, virtualiomis konferencijų grupėmis ir pan. Tad studentai ne tik gali lengvai pasiekti visą studijoms reikalingą medžiagą, bet ir su dėstytojais bei studijų draugais bendrauti realiu laiku.

Kokie reikalavimai yra keliami tiksliųjų studijų programų baigiamajam magistro darbui?

Tiksliųjų mokslų magistro studentai paprastai turi atlikti mokslinį tyrimą. Jį parengti, priklausomai nuo studijų, gali užtrukti nuo kelių mėnesių iki kelių metų. Prieš pradedant mokslinį tyrimą studentai turi išklausyti metodologijos kursą ir išsiaiškinti, kaip tinkamai surinkti ir apdoroti tyrimui reikalingus duomenis. Surinkus tyrimui reikalingus duomenis studentams reikia juos apdoroti, išanalizuoti ir pagal metodinius reikalavimus aprašyti savo magistro darbo teorinėje dalyje. Kai kurie universitetai reikalauja, kad studentai magistro darbus apsigintų prieš kompetentingą profesorių komisiją. Baigiamasis magistro darbas paprastai yra pati svarbiausia šių studijų dalis.