Keystone logo
Ateneo de Manila University

Ateneo de Manila University

Ateneo de Manila University

Įvadas

Norint suprasti Ateneo de Manila University sielą - kas ją suformavo ir iš kur atsirado, kur eina ir kur gali jus nuvesti - būtina suprasti jo devizą „Lux in Domino“ arba „Šviesą Viešpatyje“. Nuo Šv. Pauliaus laiško efeziečiams (5: 8) šie žodžiai užfiksuoja gyvenimo būdo dvasią, kurią Ateneo palaiko sūnums ir dukterims, nes jų geriausias indėlis į Dievo darbą keičia pasaulį.

Norint būti „lengvam Viešpatyje“ visapusiškai, reikia atkakliai ir sąmoningai judėti link Dievo, kaip žmogaus gyvenimo centro, išsiaiškinti problemas, kurias kelia toks centravimas, ir tada išsikelti į pasaulį ieškoti vis naujų būdų sukurti statinys, sodo įdirbimas, šedevro piešimas, kurį Dievas atsiskleidžia žmogaus gyvenime. Tai raginimas BŪTI ta Viešpaties šviesa pasaulyje.

Vietos

  • Quezon City

    Katipunan Avenue, 1108, Quezon City

    Klausimai