Keystone logo
Daejin University

Daejin University

Daejin University

Įvadas

Pagrindinė Daejin University

yra puoselėti pajėgius žmones, kurie prisidės prie tautos ir žmonių visuomenės kūrimo, paremto ištikimybe, pamaldumu ir įsitikinimu, kuris grindžiamas harmoningo gyvenimo be pasipiktinimo principu, Daesun Jinrihoe tikslas, paremtas geranoriškumu ir teisumu.

1. Ištikimybė (Seongsil, 誠實)

„Seong (誠)“ reiškia „tiesą“ ir „nuoširdumą“. Tai reiškia daryti tai, ką žmogus supranta savo vidiniame prote, be jokios melo.

2. Pamaldumas (Gyeonggeon, 敬虔)

„Gyeong (敬)“ reiškia judėjimą į priekį, sekant kūno ir sielos judėjimą pagal prigimtį; tai reiškia „pamaldumą“ ir „atsargumą“.

3. Nuteisimas (Sinnyeom, 信念)

„Nuodėmė (信)“ reiškia „tikėjimą“ ir nesikeičiančią širdį priėmus tam tikrą sprendimą. Tai reiškia, kad nekeičiame ryžtingo proto dėl privataus godumo ir stengiamės pasiekti laukiamų tikslų palaikydami protą.

Vietos

  • Pocheon-si

    Pocheon-si, Pietų Korėja

    Klausimai