Keystone logo
National School of Sports (Escuela Nacional del Deporte)

National School of Sports (Escuela Nacional del Deporte)

National School of Sports (Escuela Nacional del Deporte)

Įvadas

Nacionalinė sporto mokykla yra valstybinė universiteto institucija, įsipareigojusi visapusiškai formuoti žmogų ir prisidėti prie šalies vystymosi, generuojant, pertvarkant ir pritaikant žinias sporto, sveikatos ir švietimo srityse. administravimas ir ekonomika, grindžiami principais ir vertybėmis, skatinančiomis pagarbą žmogaus orumui, tvariam vystymuisi, sambūviui ir visuomenės gyvenimo kokybės gerinimui.

Vietos

  • Cali

    Calle 9,34-01, 760033, Cali

    Klausimai