Keystone logo
Universidad Adventista del Plata

Universidad Adventista del Plata

Universidad Adventista del Plata

Įvadas

„ Universidad Adventista del Plata “ misija yra „parengti kompetentingus, etiškai atsakingus specialistus, kurie skatina ir praktikuoja meilę bei tarnystę Dievui ir savo artimiesiems, remdamiesi krikščioniška pasaulėžiūra, palaikančia Septintosios dienos adventistų bažnyčią“.

Advento sidabro universiteto vizija yra „būti adventistų universiteto, tarptautinio masto, pripažinta krikščioniškomis vertybėmis; jos narių gerovė ir tobulėjimas; švietimo paslaugų kompetencija; tikėjimo integravimas į mokymą; jo solidarumo ir sąveikos su bendruomene darbas; taip pat už absolventų profesinę kokybę ir neveikimą.

Vietos

  • Libertador San Martn

    25 de Mayo,99, E3103, Libertador San Martn

    Klausimai