Keystone logo
University of San Carlos of Guatemala

University of San Carlos of Guatemala

University of San Carlos of Guatemala

Įvadas

Kaip vienintelis valstybinis universitetas, jis išimtinai atsakingas už valstybinio aukštojo mokslo ir valstybinio švietimo vadovavimą, organizavimą ir plėtojimą, taip pat už kultūros sklaidą visomis jos apraiškomis. Ji visomis prieinamomis priemonėmis skatins tyrimus visose žmogaus žinių srityse ir bendradarbiaus tiriant ir sprendžiant nacionalines problemas.

Pagrindinis jo tikslas yra pakelti Respublikos gyventojų dvasinį lygį, išsaugant, propaguojant ir skleidžiant kultūrą ir mokslo žinias. Tai prisidės prie Centrinės Amerikos sąjungos realizavimo ir šiuo tikslu sieks mainų akademikų, studentų ir visko, kas linktų į dvasios sąsmaukos žmonių ryšius.

San Carlos de Guatemala universitetas yra valstybinė aukštojo mokslo institucija, autonomiška, turinti demokratinę kultūrą, turinti daugiakultūrį požiūrį, susieta ir pasiryžusi mokslo, socialinei, humanistinei ir aplinkos plėtrai, atnaujinta, dinamiška, veiksminga valdyba ir ištekliai, optimaliai naudojami tikslams ir uždaviniams pasiekti, specialistų, turinčių etikos principų ir akademinės kompetencijos, pedagogas.

Vietos

  • Guatemala City

    11 Avenida, 01012, Guatemala City

    Klausimai