ICD International Business School

Įvadas

Oficialus aprašymas

ICD International Business School yra dalis DGS grupė, Leadin g ŠVIETIMAS NG r arba p i n f Rance e R EP r esentin g daugiau nei 66,000 g R Adua t ES, 13.200 stude ts per y ausies ir 140 P R ogram s i N e R DIF f t ai laukas: Verslo, kompiuterinę T e r mokslai, Huma N r R Essou Šis valdymo s R EA L T e Esta, žurnalistika, FINANC e ir strategiją.

„Sinc e 1980“ , „ IC D“, kad būtų galima susieti su verslo subjekto veikla, „ Busines“ D elopmen t ir Mar King.

Trys pagrindinės vertybės

Humanizmas , verslumas ir profesionalumas .

ICD p rogram ų program ė j ų studijavimas ir humanitariniai mokslai - moksliniai tyrimai . Apskaičiuoti d ū d ų ir d ū r ų s ą m ų ir k ū r ų r ė j ų, s ū rų partneryst ė s, sujungta su bendruoju asociacija. Išvykdydami savo veiklą, el. tus, į kuriuos įeina švietimo ir mokymo įstaigos, kad būtų galima mokytis. n meniniai rezultatai, dinamiškas kultūrizm ė s skatina moksleivį į humanizmą, principas „nuveikti“. d ev elo p a s fu nk ia cia cia lizacija ir kiti veiksmai.

Praktinis ir įgūdžių orientavimas

P ar ū d ų s ų s ų r ū r ė s ė s ė s ė s ė s ė s ė s ė s ė s ė s ė s ė s ė s ė s k ū r ė l ė s k ū r ė ų ir k ū r ų ų k ū rimas . P ar ū r ų skatinimas Rizikos skatinimas arba naudojimas

P ried ė jimas ir k ū rimas

O prieš r o 10 0 P R O f strėlės s ė f e R arba R studentas N Inn O prieš ATI V e mokymosi e n vi r onment, r e flectin g thei r akademikas c e x cellenc e metų iš praktinis verslas.

Sveiki atvykę į Paryžiaus pranašumą

P ar ė s ė s ė s i ų s i ų viet ė s, į kurią įeina verslo studentas. P ar ū d ų p a s ar mokym ė s e nti n ė s e r e s e s t s t y s b a y s t o r r o o klasė. P rn ė s i ų g ė jimas, įjungiant tarptautines verslo linijas, kad būtų galima įveikti „E u rope“, d a l ū r ė j ė s e s e r ojimas ,

Tarptautiniai b ū r manager i ų s v ė r manager i ų vad s i i ų k ū r obe i ų k ū r obe i ų s ą k ū s ų ir k ū r ų s ų s ą k ū m ų s ą k ū m ų . 25 % ė m ū r ų ir k ū r ų u r o s 20% p a v a d ų ir k ū r ų k ū rimas 16 0 šalių. P aris ų p a r k ū r ė m ė s ė s ų ir k ū r ų ir k ū r ų ir k ū r ų k ū rimas degalų taupymas ir eksploatavimas. A b a p a n ą m a n ų ir k ū r ų p a s i o s, s d a s s sp a r ū r ė s ė s i ų ir k ū r ų d ė s d ė n i s i s i i s V i ų k ū k i ų k ū r ų k ū r ų k ū r ų k ū r ė s ė s ė s ė s i ė s ė s i ė s ė s ė s ė s i ė s ė s ė s ė s i ė s ė s i ų.

Vietos

Paryžius

Address
Campus ICD Paris 12, rue Alexandre Parodi
75010 Paryžius, Île-de-France, Prancūzija

Tulūza

Address
Tulūza, Occitanie, Prancūzija

„Keystone“ stipendija

Susipažinkite su mūsų siūlomomis stipendijų galimybėmis